28 ஆம் ஆண்டுக் கருத்தரங்கு

 28 ஆம் ஆண்டுத் தொல்லியல் கருத்தரங்கம்-

நடைபெறும் இடம்-திருவண்ணாமலை  நாள்-21,22-07-2018 சனி,ஞாயிறு  இரண்டு நாட்கள்

 அழைப்பிதழ்

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *